Всичко, което имаме в живота си, или сме го заслужили, или сме го допуснали

59
Всичко, което имаме в живота си, или сме го заслужили, или сме го допуснали
freepik.com

Всичко, което имаме в живота си не е плод на случайност. Вселената „работи“ по определени закономерности. Нашите тела са подчинени на тези закони и ние имаме малък контрол върху това, което ни спохожда. Не знаем защо сме се родили там, където сме, нито защо някои хора са по-добри в някои неща повече от нас. Не знаем колко дълго ще живеем, нито какво ще ни се случи в утрешния ден.

Нищо от това не е случайно.

Нашите действия или бездействия обаче пораждат реакция. Животът ни дава това, което сами сме си заслужили. Гледаме и се терзаем за малките грешки, но не виждаме общата картина. Сърдите сме на съдбата си, но не поглеждаме назад, за да видим верижната реакция от нашите избори. Те са ни отвели там, където сме и не можем да се сърдим на никого, освен на себе си.

Това, от което недоволстваме, всъщност е съзнателно допуснато от нас. Нищо не е дошло без нашето съгласие. Затваряли сме си очите, когато е трябвало да ги държим широко отворени, били сме слепи за истинското лице на човека до нас, а после се оплакваме от съдбата си.

Понякога съдбата ни изпраща сигнали, интуицията ни подтиква да вземем определени решения, но ние се задействаме едва когато вече е късно. Така получаваме живот, за който сме „платили“, който сме си „поръчали“, макар той изобщо да не ни харесва.

Всичко, което имаме в живота си, е допуснато от нас. Допуснали сме грешните хора, взели сме погрешните решения, действали сме по грешния начин.

Ако погледнем философски на нещата обаче, ще видим, че животът ни сблъсква с това, от което най-много се страхуваме, дори ненавиждаме. Нашата задача е да се изправим срещу страховете си, да ги приемем и да ни надраснем.

Когато ги приемем за част от живота, те вече няма да могат да ни контролират. Едва тогава ще бъдем истински свободни, щастливи и спокойни.