Отношенията не се доказват с времето, а с постъпките

268

Една ситуация може да ни разкрие много за човека до нас, въпреки че го познаваме от дълго време. Истината е, че не времето ни доказва кои са правилните хора, а ситуациите.

Възможно е да познавате от дълги години определени хора и да останете изненади и същевременно разочаровани от техните постъпки спрямо вас. Дори тези хора да са били искрени и да не са играели роли, може да не сте ги виждали в определена светлина, която разкрива повече и от дългите години познанство.

Ето защо е важно и самите ние да доказваме своите добри намерения с постъпките си и да засвидетелстваме лоялност и взаимност. С времето човек спира да оценява жестовете на близките си, но точно в това е и най-голямата драма в отношенията.

Как да покажем своята лоялност към другите:

1. Бъдете автентични към другите и най-вече към себе си.
2. Спазвайте обещанията си и не давайте напразни надежди.
3. Не се страхувайте да бъдете уязвими.
4. Прощавайте и не се притеснявайте да искате прошка.
5. Бъдете ангажирани към близките си.

6. Не лъжете за важните неща.
7. Помагайте и не чакайте признателност за това.
8. Не вярвайте на клюки и не променяйте мнението си за някого въз основа на слухове.
9. Не се подигравайте и не използвайте слабите страни на близките си, за да ги унижавате дори на шега.
10. Радвайте се за успехите на другите и ги насърчавайте.

Една ситуация може да промени отношението на някого към вас само за няколко секунди. И няма да има никакво значение от колко дълго време се познавате. Важно е да помним това и да бъдем внимателни към хората, които са важни за нас, за да не ги нараняваме. Разбира се, когато има доверие в отношенията, хората са по-склонни да си прощават и да проявяват разбиране.